Ajankohtaista

Blogi: Vaikeassa elämäntilanteessa elävien ihmisten velkojen selvittely vaatii kohtaamista

Ylivelkaantuminen on keskeinen osa vaikeassa elämäntilanteessa elävän ihmisen sosiaalista ongelmavyyhtiä. Palveluohjaajat sekä sosiaalialan ammattilaiset kertovat usein, että asiakkaan velkaongelmiin…

Kysely SPO ry:n toiminnan kehittämisestä

Auta meitä kehittämään SPO:n toimintaa vastaamalla kyselyymme! Se ei vie kauaa aikaa. https://forms.gle/GhBnsLpGoq724Pvu9

SPO Yleisöilta: ”ARKIOHJAUS – PALVELUOHJAUS – VERTAISTUKI” 27.5.2020 klo 17-19

Keskustelua käsitteiden sisällöistä keskiviikkona 27. toukokuuta klo 17-19. Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä. Pääset mukaan tästä linkistä. Emeritusprofessori Matti Rimpelä ja palveluohjaaja Ville…

Vieraileva blogi: Maahanmuuttajat palveluohjauksessa

Maahanmuuttajien määrä on lisääntymässä Suomessa, joten heitä kohdataan enenevissä määrin myös sosiaali- ja terveydenhuollossa. Suomessa on korkealaatuisia sosiaali- ja terveyspalveluita ja…

Blogi: "Kivasta keskustelusta ei hyödy kukaan"

Tällaisen lausahduksen kuulin kerran ihmiseltä, joka toimi projektissa jonka tarkoituksena oli huolehtia siitä, että ihmisten tarpeet ja palvelujärjestelmän mahdollisuudet kohtaavat paremmalla tavalla.

Blogi: Palveluohjauksen nivelvaiheet

Kykenemmekö yhteiskunnassamme luomaan edellytyksiä laadukkaalle palveluohjaustyölle? Onnistummeko huomioimaan kaikkia siihen liittyvistä tavoitteita?

Blogi: Matala kynnys

Kukapa ei haluaisi toteuttaa matalan kynnyksen toimintaa? Sehän kuulostaa kovin asiakaslähtöiseltä ja kaikkien kannatettavissa olevaa toimintaa. Mutta toisaalta jos tarkastellaan sen vastakohtaa, eli…

Blogi: Hesarin kirjoitus maanantaina 17.2.2020

Tämän maanantain Hesarissa oli kaksi sangen mielenkiintoista artikkelia. Ensimmäisessä kolumnisti pohti mitä tämän päivän terveysajattelu on tehnyt esim. mielenterveyshäiriöistä kärsivälle ihmiselle.…

Blogi: Palveluohjaus ja itseohjautuvuus

Saska Saarikoski kirjoitti Hesarissa hyvän puheenvuoron, jossa hän totesi monen Suomen hallituksessa istuvan ministerin tulevan sangen tavallisista perheistä. Sosiaalinen kiertokulku on Suomessa…

Blogi: Voiko palveluohjaus epäonnistua?

Jos minulta kysytään, mikä on palveluohjauksessa kaikkein tärkeintä, painottaisin keskeisesti yhtä asiaa. Palveluohjauksessa kohtaaminen on kaikkein tärkeintä ja palveluohjaajan on kyettävä asettumaan…

Blogi: Irvikuva palveluohjauksesta

SPO sai seuraavanlaisen yhteydenoton. Alla pohdin tätä tarkemmin. ”Olen ollut mukana palveluohjaajan ja asiakkaan tapaamisessa, jossa asiakas on tapaamiseen varustautunut omalla pitkällä listallaan…

Blogi: Palveluohjaus ja rikkaiden mielipiteet

Luin jonkin aikaa sitten Hesarissa artikkelin, jossa käsiteltiin rikkaiden mielipiteistä tehtyä tutkimusta. Mieleen jäivät lainaukset. Suhtautuminen syrjäytyneisiin oli, ellei vihamielistä niin…

Blogi: Systeemihäiriöistä - jälleen kerran

Systeemihäiriöllä tarkoitetaan sellaista tukijärjestelmässä olevaa häiriötä, joka estää apua tarvitsevaa kansalaista saamasta itseään parhaiten palvelevaa tukea. Systeemihäiriö johtaa usein siihen,…

Sauli Suomisen artikkeli Lääkärilehdessä

Lue Sauli Suomisen kirjoittama ja Lääkärilehden julkaisema artikkeli!

Vieraileva blogi: Onko R. Vance Peavy palveluohjauksen isä?

Kanadalainen ohjausteoreetikko ja psykologi R. Vance Peavy uskoi sosiaalisen vaikuttamisen tärkeyteen prosesseissa, joissa itseä tai minuutta muokataan. Hän oli lukenut mies, joka päätyi uskomaan…

Blogi: Palveluohjaus ja kuntoutumisen vaiheet

Diagnoosi tai asiakkaan vaikeuksien määrittely ei muodosta palveluohjauksen perustaa, ei myöskään ongelmien juurisyiden selvittäminen. Viime vuosina olen tullut jokseenkin vakuuttuneeksi siitä, että…

Blogi: Diagnoosi - yksinäisyydestä ryhmään ja kansalaisuuteen

Olen noin 30 vuotta tehnyt töitä neuropsykiatrisista häiriöstä kärsivien lasten perheiden sopeutumisvalmennuskursseilla. Työ vanhempien kanssa on ollut keikkaluonteista. Keikkaluonteisuus on antanut…

Blogi: Syökö järjestelmä palveluohjauksen suuhunsa?

Olen pian toiminut lähes kaksikymmentä vuotta palveluohjauksen parissa. Työn alkuvaiheessa ajattelin ehkä, että jonain päivänä joku päättäjä hoksaa tämän työn yhteiskuntataloudellisen hyödyn. Ikään…

Blogi: Kolme tarinaa auttamisesta

Jotkut tarinat jäävät mieleen, toiset vain katoavat. Luultavasti juuri sellaiset tarinat, jotka jollain tavalla kyseenalaistavat ennakkokäsityksiämme ja opettavat meille jotain uutta jäävät parhaiten…

Blogi: Palveluohjauksen historia - lyhyt oppimäärä

Yhteen tilaisuuteen minua pyydettiin kertomaan palveluohjauksen historiasta. Teemaan liittyi kuitenkin kaksi ongelmaa. Ensinnäkin miten muistaisin kaikki ne tahot Suomessa tahot, jotka ovat…

Uudempia
Vanhempia