Ajankohtaista

Blogi: Tekisikö perustulo palveluohjauksen tarpeettomaksi?

Covid-19-koronaviruksen levitessä maailmanlaajuiseksi pandemiaksi keväällä 2020, vähemmälle huomioille jäi Suomessa tehdyn perustulokokeilun tulosten julkistus ja johtopäätökset. Suomessa toteutettiin…

Blogi: Määritelläänkö köyhyys käsitteenä liian yksiselitteisesti?

Määritelläänkö köyhyys tai syrjäytyneisyys käsitteinä liian yksiselitteisesti? Vai paljastiko korona epidemia jotakin oleellista köyhyydestä ja syrjäytyneisyydestä käsitteinä laajemminkin, kun…

Blogi: Palveluyhteiskunnasta suhdeyhteiskuntaan

Tärkein kysymys palveluohjauksessa on minkälainen palveluohjaus johtaa asiakkaan parempaan elämään ja arjen hallintaan. Suomen Palveluohjausyhdistys, SPO on itse asiassa perustettu juuri tämän…

Vieraileva blogi: Palveluohjaus historiaan, tilalle asiakkaan arki ja sen rakentaminen

Sosiaali- ja terveyspalvelut lisääntyivät 1900-luvun lopussa nopeasti. Samalla ne erikoistuivat. Tämä kehitys ei ollut pelkästään myönteistä. Kun tukea tarvittiin enemmän ja pitkään, monet asiakkaat…

Blogi: Palveluohjaus ja arkiohjaus

Yllä olevalla otsakkeella 27.5 toteutettu yleisötilaisuus onnistui mielestäni tosi hyvin. Sen oivalsi sekä keskustelun että chatissa ilmaistujen mielipiteiden kautta. Itse mittaan onnistumista myös…

Blogi: Palveluohjaus lähtee palveluiden tarpeen arvioinnista

Palveluohjaus lähtee usein palvelutarpeen arvioinnin ”lähtötelineiden” ääreltä, jossa näkyvin tulee olla palveluohjauksen keskiössä oleva ihminen. Hän on lähdössä elämänkestävälle maratonilleen ei…

Blogi: Vaikeassa elämäntilanteessa elävien ihmisten velkojen selvittely vaatii kohtaamista

Ylivelkaantuminen on keskeinen osa vaikeassa elämäntilanteessa elävän ihmisen sosiaalista ongelmavyyhtiä. Palveluohjaajat sekä sosiaalialan ammattilaiset kertovat usein, että asiakkaan velkaongelmiin…

Kysely SPO ry:n toiminnan kehittämisestä

Auta meitä kehittämään SPO:n toimintaa vastaamalla kyselyymme! Se ei vie kauaa aikaa. https://forms.gle/GhBnsLpGoq724Pvu9

SPO Yleisöilta: ”ARKIOHJAUS – PALVELUOHJAUS – VERTAISTUKI” 27.5.2020 klo 17-19

Keskustelua käsitteiden sisällöistä keskiviikkona 27. toukokuuta klo 17-19. Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä. Pääset mukaan tästä linkistä. Emeritusprofessori Matti Rimpelä ja palveluohjaaja Ville…

Vieraileva blogi: Maahanmuuttajat palveluohjauksessa

Maahanmuuttajien määrä on lisääntymässä Suomessa, joten heitä kohdataan enenevissä määrin myös sosiaali- ja terveydenhuollossa. Suomessa on korkealaatuisia sosiaali- ja terveyspalveluita ja…

Blogi: "Kivasta keskustelusta ei hyödy kukaan"

Tällaisen lausahduksen kuulin kerran ihmiseltä, joka toimi projektissa jonka tarkoituksena oli huolehtia siitä, että ihmisten tarpeet ja palvelujärjestelmän mahdollisuudet kohtaavat paremmalla tavalla.

Blogi: Palveluohjauksen nivelvaiheet

Kykenemmekö yhteiskunnassamme luomaan edellytyksiä laadukkaalle palveluohjaustyölle? Onnistummeko huomioimaan kaikkia siihen liittyvistä tavoitteita?

Blogi: Matala kynnys

Kukapa ei haluaisi toteuttaa matalan kynnyksen toimintaa? Sehän kuulostaa kovin asiakaslähtöiseltä ja kaikkien kannatettavissa olevaa toimintaa. Mutta toisaalta jos tarkastellaan sen vastakohtaa, eli…

Blogi: Hesarin kirjoitus maanantaina 17.2.2020

Tämän maanantain Hesarissa oli kaksi sangen mielenkiintoista artikkelia. Ensimmäisessä kolumnisti pohti mitä tämän päivän terveysajattelu on tehnyt esim. mielenterveyshäiriöistä kärsivälle ihmiselle.…

Blogi: Palveluohjaus ja itseohjautuvuus

Saska Saarikoski kirjoitti Hesarissa hyvän puheenvuoron, jossa hän totesi monen Suomen hallituksessa istuvan ministerin tulevan sangen tavallisista perheistä. Sosiaalinen kiertokulku on Suomessa…

Blogi: Voiko palveluohjaus epäonnistua?

Jos minulta kysytään, mikä on palveluohjauksessa kaikkein tärkeintä, painottaisin keskeisesti yhtä asiaa. Palveluohjauksessa kohtaaminen on kaikkein tärkeintä ja palveluohjaajan on kyettävä asettumaan…

Blogi: Irvikuva palveluohjauksesta

SPO sai seuraavanlaisen yhteydenoton. Alla pohdin tätä tarkemmin. ”Olen ollut mukana palveluohjaajan ja asiakkaan tapaamisessa, jossa asiakas on tapaamiseen varustautunut omalla pitkällä listallaan…

Blogi: Palveluohjaus ja rikkaiden mielipiteet

Luin jonkin aikaa sitten Hesarissa artikkelin, jossa käsiteltiin rikkaiden mielipiteistä tehtyä tutkimusta. Mieleen jäivät lainaukset. Suhtautuminen syrjäytyneisiin oli, ellei vihamielistä niin…

Blogi: Systeemihäiriöistä - jälleen kerran

Systeemihäiriöllä tarkoitetaan sellaista tukijärjestelmässä olevaa häiriötä, joka estää apua tarvitsevaa kansalaista saamasta itseään parhaiten palvelevaa tukea. Systeemihäiriö johtaa usein siihen,…

Sauli Suomisen artikkeli Lääkärilehdessä

Lue Sauli Suomisen kirjoittama ja Lääkärilehden julkaisema artikkeli!

Uudempia
Vanhempia