Ajankohtaista

Blogi: Mielenterveyskuntoutuja palveluohjauksen asiakkaana

Mielenterveyden järkkyminen horjuttaa usein myös verkoston tasapainoa ja vaarana on, että asiakkaasta muodostuu passiivinen hoidon kohde. Palveluohjauksessa on tärkeää tukea asiakkaan omaa…

Vieraileva blogi: Koko elämä pienillä sanoilla

Lue julkaisu alla olevasta linkistä.

Blogi: Yksilökohtainen palveluohjaus vai psykoterapia

Viime aikojen psykoterapiatietojen julkistamiseen liittyvät seikat ovat saaneet minut taas ajattelemaan rajankäyntiä PO:n ja psykoterapiatyön välillä. Jotakin erityistä siinä rajankäynnissä on, koska…

Vieraileva blogi: Moniammatillinen verkosto, ketjun heikoin lenkki?

Moniammatillisuus on puhuttanut myös sosiaali- ja terveysalaa vuosia. Asiakkaan ja myös ammattilaisen kannalta se on tärkeä lenkki. Verkostot yhdistävät meidän kaikkien työtä, mutta siinä on tiettyjä…

Blogi: Kuka palveluohjauksen omistaa?

Nykyaikaisissa organisaatioissa asioille, projekteille ja kehittämistehtäville määritellään usein ”omistaja”, joka vastaa asian, projektin tai kehittämistehtävän edistämisestä kokonaisuudessa.…

Blogi: Palveluohjauksen yksilökohtaisuudesta

Kun Ala-Nikkola ja Sipilä käänsivät Case management käsitteen suomeksi, he käyttivät termiä yksilökohtainen palveluohjaus. Vuosien saatossa tuo sana yksilökohtainen on tippunut pois ja nykyään…

Blogi: Tekisikö perustulo palveluohjauksen tarpeettomaksi?

Covid-19-koronaviruksen levitessä maailmanlaajuiseksi pandemiaksi keväällä 2020, vähemmälle huomioille jäi Suomessa tehdyn perustulokokeilun tulosten julkistus ja johtopäätökset. Suomessa toteutettiin…

Blogi: Määritelläänkö köyhyys käsitteenä liian yksiselitteisesti?

Määritelläänkö köyhyys tai syrjäytyneisyys käsitteinä liian yksiselitteisesti? Vai paljastiko korona epidemia jotakin oleellista köyhyydestä ja syrjäytyneisyydestä käsitteinä laajemminkin, kun…

Blogi: Palveluyhteiskunnasta suhdeyhteiskuntaan

Tärkein kysymys palveluohjauksessa on minkälainen palveluohjaus johtaa asiakkaan parempaan elämään ja arjen hallintaan. Suomen Palveluohjausyhdistys, SPO on itse asiassa perustettu juuri tämän…

Vieraileva blogi: Palveluohjaus historiaan, tilalle asiakkaan arki ja sen rakentaminen

Sosiaali- ja terveyspalvelut lisääntyivät 1900-luvun lopussa nopeasti. Samalla ne erikoistuivat. Tämä kehitys ei ollut pelkästään myönteistä. Kun tukea tarvittiin enemmän ja pitkään, monet asiakkaat…

Blogi: Palveluohjaus ja arkiohjaus

Yllä olevalla otsakkeella 27.5 toteutettu yleisötilaisuus onnistui mielestäni tosi hyvin. Sen oivalsi sekä keskustelun että chatissa ilmaistujen mielipiteiden kautta. Itse mittaan onnistumista myös…

Blogi: Palveluohjaus lähtee palveluiden tarpeen arvioinnista

Palveluohjaus lähtee usein palvelutarpeen arvioinnin ”lähtötelineiden” ääreltä, jossa näkyvin tulee olla palveluohjauksen keskiössä oleva ihminen. Hän on lähdössä elämänkestävälle maratonilleen ei…

Blogi: Vaikeassa elämäntilanteessa elävien ihmisten velkojen selvittely vaatii kohtaamista

Ylivelkaantuminen on keskeinen osa vaikeassa elämäntilanteessa elävän ihmisen sosiaalista ongelmavyyhtiä. Palveluohjaajat sekä sosiaalialan ammattilaiset kertovat usein, että asiakkaan velkaongelmiin…

Kysely SPO ry:n toiminnan kehittämisestä

Auta meitä kehittämään SPO:n toimintaa vastaamalla kyselyymme! Se ei vie kauaa aikaa. https://forms.gle/GhBnsLpGoq724Pvu9

SPO Yleisöilta: ”ARKIOHJAUS – PALVELUOHJAUS – VERTAISTUKI” 27.5.2020 klo 17-19

Keskustelua käsitteiden sisällöistä keskiviikkona 27. toukokuuta klo 17-19. Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä. Pääset mukaan tästä linkistä. Emeritusprofessori Matti Rimpelä ja palveluohjaaja Ville…

Vieraileva blogi: Maahanmuuttajat palveluohjauksessa

Maahanmuuttajien määrä on lisääntymässä Suomessa, joten heitä kohdataan enenevissä määrin myös sosiaali- ja terveydenhuollossa. Suomessa on korkealaatuisia sosiaali- ja terveyspalveluita ja…

Blogi: "Kivasta keskustelusta ei hyödy kukaan"

Tällaisen lausahduksen kuulin kerran ihmiseltä, joka toimi projektissa jonka tarkoituksena oli huolehtia siitä, että ihmisten tarpeet ja palvelujärjestelmän mahdollisuudet kohtaavat paremmalla tavalla.

Blogi: Palveluohjauksen nivelvaiheet

Kykenemmekö yhteiskunnassamme luomaan edellytyksiä laadukkaalle palveluohjaustyölle? Onnistummeko huomioimaan kaikkia siihen liittyvistä tavoitteita?

Blogi: Matala kynnys

Kukapa ei haluaisi toteuttaa matalan kynnyksen toimintaa? Sehän kuulostaa kovin asiakaslähtöiseltä ja kaikkien kannatettavissa olevaa toimintaa. Mutta toisaalta jos tarkastellaan sen vastakohtaa, eli…

Blogi: Hesarin kirjoitus maanantaina 17.2.2020

Tämän maanantain Hesarissa oli kaksi sangen mielenkiintoista artikkelia. Ensimmäisessä kolumnisti pohti mitä tämän päivän terveysajattelu on tehnyt esim. mielenterveyshäiriöistä kärsivälle ihmiselle.…