Palveluohjausta käsittelevää kirjallisuutta:

SIVUA PÄIVITETÄÄN, pahoittelut mahdollisesta käyttöhaitasta 


Ala-Nikkola, M. & Valokivi, S. 1997. Yksilökohtainen palveluohjaus käytäntönä. Loppuraportti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää ja yksilökohtaista palveluohjausta (case management) koskeneesta tutkimuksesta Hämeenkyrössä ja Tampereella. Helsinki: Stakes.

Hänninen, K. 2007. Palveluohjaus. Asiakaslähtöistä täsmäpalvelua vauvasta vaariin. Stakes.

Pietiläinen, E. & Seppälä, H. 2003. Palveluohjaus asiakastyössä ja organisaatiossa. Helsinki: Kehitysvammaliitto.

Raunio, K. 2009. Olennainen sosiaalityössä. Toinen uudistettu painos. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press.

Seikkula, J. & Arnkil, T. E. 2009. Dialoginen verkostotyö. Uudistettu painos. Helsinki: THL.

Suominen, S. 2010. Palveluohjaaja. Asiakkaan tuki ja tulkki. Omaiset mielenterveystyön tukena. Uudenmaan yhdistys Ry.

Suominen, S. & Tuominen, M. 2007. Palveluohjaus. Portti itsenäiseen elämään. 1. painos. Helsinki: Profami Oy. 

Sivu päivitetty 10/2023