Ajankohtaista

Blogi: Toteutumattomat lasten oikeudet näkyvät palveluohjaustyössä

Blogi: Toteutumattomat lasten oikeudet näkyvät palveluohjaustyössä Haavoittuvuuden ja huono-osaisuuden ydinongelma näyttäisi olevan seurausta lastenoikeuksien tulkintojen ajautumisesta harmaalle…

Syksyn ensimmäinen yleisötilaisuus verkossa, "Moniammatillinen yhteistyö palveluohjauksessa"

Tapahtumakalenterissa syksyn ensimmäisen yleisöillan tarkempi kuvaus. Aihetta "Moniammatillinen yhteistyö palveluohjauksessa" tarkastelee väitöskirjatutkija Reetta Mustonen Turun yliopistolta.

Kansallinen, asiakaslähtöinen palveluohjaava järjestelmä

22.8.2022. klo 15.00-16.30 kokoonnutaan avoimeen verkkokeskusteluun pohtimaan kansallisen palveluohjaavan järjestelmän etuja. Suomen Palveluohjausyhdistykseltä Miia Juntunen alustaa avointa…

Yhteiskehittämisen aamupäivä Innokylässä

10.6.2022. Innokylän yhteiskehittämisen aamupäivässä, Miia Juntunen Suomen Palveluohjausyhdistys SPO ry:ltä herättelee keskustelua tärkeästä ja ajankohtaisesta aiheesta "Kansallisen, asiakaslähtöisen…

Blogi: Mahdollisuus ihmiselle tulla kuulluksi

Palveluohjaus käsite on erittäin laaja ja muuttuva, mutta se on kuitenkin aina mahdollisuus ihmiselle tulla kuulluksi. Elämässämme eri tavoin eteemme tulleet merkityksellisimmät muutokset herättävät…

Yleisötilaisuudet jatkuvat

Tutuksi tavaksi muodostuneet Zoomilla toteutettavat yleisötilaisuudet jatkuvat taas vuonna 2022. Noin kuukauden -parin välein kokoonnumme pohtimaan palveluohjausta erilaisissa toimintaympäristöissä ja…

Blogi: Kokemusasiantuntijuus kohtaamisissa vaatii rehellistä ja avointa tarkastelua

KOKEMUSASIANTUNTIJUUS KOHTAAMISISSA VAATII REHELLISTÄ JA AVOINTA TARKASTELUA Kokemusasiantuntijuus ja vertaistyö on arvokasta työtä. Parhaimmillaan hyvä kokemusasiantuntija tukee asiakkaan…

Blogi: Arkiohjaus ja palveluohjaus – Eri vastaus samaan ongelmaan?

Olen myös aikaisemmin kirjoittanut arkiohjauksesta ja palveluohjauksesta. Toimintojen vertailu on mielenkiintoista ja pohdinta nostaa aina uusia näkökulmia. Kimmokkeen tähän kirjoitukseen sain…

Blogi: Onko systeemikriittisyydelle tilaa?

Olen varsin tietoinen siitä, että olen systeemikriittinen. Systeemikriittisyys tarkoittaa sitä, että näen monenlaisia kehittämiskohteita sosiaali- ja terveysjärjestelmämme toimintakäytänteissä.…

Tulevia yleisötilaisuuksia

Spo ry järjestää yleisöiltoja verkossa myös vuonna 2021. Tässä esittelyt kevään tilaisuuksista. Onko sinulla ideoita tai toiveita yleisöiltojen aiheiksi jatkossa? Nämä tilaisuudet ovat ilmaisia ja…

Blogi: Tunteet asiakastyössä

Osallistuin jonkin aikaa sitten luentotilaisuuteen, joka käsitteli tunteiden kiihtymistä ja niiden hallintaa asiakastyössä. Pitää myöntää, että odotin englantilaiselta asiantuntijalta ehkä liikaa,…

Blogi: Hyvän historia ja palveluohjaus

Usein törmäämme kysymykseen siitä, onko ihminen peremmiltään hyvä vai paha, egoisti vai altruisti. Joululahjaksi saamani Rutger Bergmanin kirja ”Hyvän historia – Ihmiskunta uudessa valossa” valottaa…

Blogi: Asiakastyössä oppiminen - käytäntö ja teoria

Osallistuin jokin aikaa sitten pedagogi ja professori Gunilla Avbyn pitämään seminaariin kriittisestä reflektiosta työssä. Seminaari oli kaikin puolin hyvä ja sain sen kautta uusia ajatuksia oppimisen…

Blogi: Näkökulmia nuorisotyöhön

Jotenkin minulla on se tuntuma, että nyt ollaan nuorten tukemisessa hoksahtamassa aivan vääriin uomiin tai sitten ollaan todellakin vasta löytämässä se, mikä toimii ja mikä on totta. En pidä itseäni…

Blogi: Mielenterveyskuntoutuja palveluohjauksen asiakkaana

Mielenterveyden järkkyminen horjuttaa usein myös verkoston tasapainoa ja vaarana on, että asiakkaasta muodostuu passiivinen hoidon kohde. Palveluohjauksessa on tärkeää tukea asiakkaan omaa…

Vieraileva blogi: Koko elämä pienillä sanoilla

Lue julkaisu alla olevasta linkistä.

Blogi: Yksilökohtainen palveluohjaus vai psykoterapia

Viime aikojen psykoterapiatietojen julkistamiseen liittyvät seikat ovat saaneet minut taas ajattelemaan rajankäyntiä PO:n ja psykoterapiatyön välillä. Jotakin erityistä siinä rajankäynnissä on, koska…

Vieraileva blogi: Moniammatillinen verkosto, ketjun heikoin lenkki?

Moniammatillisuus on puhuttanut myös sosiaali- ja terveysalaa vuosia. Asiakkaan ja myös ammattilaisen kannalta se on tärkeä lenkki. Verkostot yhdistävät meidän kaikkien työtä, mutta siinä on tiettyjä…

Blogi: Kuka palveluohjauksen omistaa?

Nykyaikaisissa organisaatioissa asioille, projekteille ja kehittämistehtäville määritellään usein ”omistaja”, joka vastaa asian, projektin tai kehittämistehtävän edistämisestä kokonaisuudessa.…

Blogi: Palveluohjauksen yksilökohtaisuudesta

Kun Ala-Nikkola ja Sipilä käänsivät Case management käsitteen suomeksi, he käyttivät termiä yksilökohtainen palveluohjaus. Vuosien saatossa tuo sana yksilökohtainen on tippunut pois ja nykyään…

Vanhempia