Ajankohtaista

Blogi: Asiakastyössä oppiminen - käytäntö ja teoria

Osallistuin jokin aikaa sitten pedagogi ja professori Gunilla Avbyn pitämään seminaariin kriittisestä reflektiosta työssä. Seminaari oli kaikin puolin hyvä ja sain sen kautta uusia ajatuksia oppimisen…

Blogi: Näkökulmia nuorisotyöhön

Jotenkin minulla on se tuntuma, että nyt ollaan nuorten tukemisessa hoksahtamassa aivan vääriin uomiin tai sitten ollaan todellakin vasta löytämässä se, mikä toimii ja mikä on totta. En pidä itseäni…

Blogi: Mielenterveyskuntoutuja palveluohjauksen asiakkaana

Mielenterveyden järkkyminen horjuttaa usein myös verkoston tasapainoa ja vaarana on, että asiakkaasta muodostuu passiivinen hoidon kohde. Palveluohjauksessa on tärkeää tukea asiakkaan omaa…

Vieraileva blogi: Koko elämä pienillä sanoilla

Lue julkaisu alla olevasta linkistä.

Blogi: Yksilökohtainen palveluohjaus vai psykoterapia

Viime aikojen psykoterapiatietojen julkistamiseen liittyvät seikat ovat saaneet minut taas ajattelemaan rajankäyntiä PO:n ja psykoterapiatyön välillä. Jotakin erityistä siinä rajankäynnissä on, koska…

Vieraileva blogi: Moniammatillinen verkosto, ketjun heikoin lenkki?

Moniammatillisuus on puhuttanut myös sosiaali- ja terveysalaa vuosia. Asiakkaan ja myös ammattilaisen kannalta se on tärkeä lenkki. Verkostot yhdistävät meidän kaikkien työtä, mutta siinä on tiettyjä…

Blogi: Kuka palveluohjauksen omistaa?

Nykyaikaisissa organisaatioissa asioille, projekteille ja kehittämistehtäville määritellään usein ”omistaja”, joka vastaa asian, projektin tai kehittämistehtävän edistämisestä kokonaisuudessa.…

Blogi: Palveluohjauksen yksilökohtaisuudesta

Kun Ala-Nikkola ja Sipilä käänsivät Case management käsitteen suomeksi, he käyttivät termiä yksilökohtainen palveluohjaus. Vuosien saatossa tuo sana yksilökohtainen on tippunut pois ja nykyään…

Blogi: Tekisikö perustulo palveluohjauksen tarpeettomaksi?

Covid-19-koronaviruksen levitessä maailmanlaajuiseksi pandemiaksi keväällä 2020, vähemmälle huomioille jäi Suomessa tehdyn perustulokokeilun tulosten julkistus ja johtopäätökset. Suomessa toteutettiin…

Blogi: Määritelläänkö köyhyys käsitteenä liian yksiselitteisesti?

Määritelläänkö köyhyys tai syrjäytyneisyys käsitteinä liian yksiselitteisesti? Vai paljastiko korona epidemia jotakin oleellista köyhyydestä ja syrjäytyneisyydestä käsitteinä laajemminkin, kun…

Blogi: Palveluyhteiskunnasta suhdeyhteiskuntaan

Tärkein kysymys palveluohjauksessa on minkälainen palveluohjaus johtaa asiakkaan parempaan elämään ja arjen hallintaan. Suomen Palveluohjausyhdistys, SPO on itse asiassa perustettu juuri tämän…

Vieraileva blogi: Palveluohjaus historiaan, tilalle asiakkaan arki ja sen rakentaminen

Sosiaali- ja terveyspalvelut lisääntyivät 1900-luvun lopussa nopeasti. Samalla ne erikoistuivat. Tämä kehitys ei ollut pelkästään myönteistä. Kun tukea tarvittiin enemmän ja pitkään, monet asiakkaat…

Blogi: Palveluohjaus ja arkiohjaus

Yllä olevalla otsakkeella 27.5 toteutettu yleisötilaisuus onnistui mielestäni tosi hyvin. Sen oivalsi sekä keskustelun että chatissa ilmaistujen mielipiteiden kautta. Itse mittaan onnistumista myös…

Blogi: Palveluohjaus lähtee palveluiden tarpeen arvioinnista

Palveluohjaus lähtee usein palvelutarpeen arvioinnin ”lähtötelineiden” ääreltä, jossa näkyvin tulee olla palveluohjauksen keskiössä oleva ihminen. Hän on lähdössä elämänkestävälle maratonilleen ei…

Blogi: Vaikeassa elämäntilanteessa elävien ihmisten velkojen selvittely vaatii kohtaamista

Ylivelkaantuminen on keskeinen osa vaikeassa elämäntilanteessa elävän ihmisen sosiaalista ongelmavyyhtiä. Palveluohjaajat sekä sosiaalialan ammattilaiset kertovat usein, että asiakkaan velkaongelmiin…

Kysely SPO ry:n toiminnan kehittämisestä

Auta meitä kehittämään SPO:n toimintaa vastaamalla kyselyymme! Se ei vie kauaa aikaa. https://forms.gle/GhBnsLpGoq724Pvu9

SPO Yleisöilta: ”ARKIOHJAUS – PALVELUOHJAUS – VERTAISTUKI” 27.5.2020 klo 17-19

Keskustelua käsitteiden sisällöistä keskiviikkona 27. toukokuuta klo 17-19. Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä. Pääset mukaan tästä linkistä. Emeritusprofessori Matti Rimpelä ja palveluohjaaja Ville…

Vieraileva blogi: Maahanmuuttajat palveluohjauksessa

Maahanmuuttajien määrä on lisääntymässä Suomessa, joten heitä kohdataan enenevissä määrin myös sosiaali- ja terveydenhuollossa. Suomessa on korkealaatuisia sosiaali- ja terveyspalveluita ja…

Blogi: "Kivasta keskustelusta ei hyödy kukaan"

Tällaisen lausahduksen kuulin kerran ihmiseltä, joka toimi projektissa jonka tarkoituksena oli huolehtia siitä, että ihmisten tarpeet ja palvelujärjestelmän mahdollisuudet kohtaavat paremmalla tavalla.

Blogi: Palveluohjauksen nivelvaiheet

Kykenemmekö yhteiskunnassamme luomaan edellytyksiä laadukkaalle palveluohjaustyölle? Onnistummeko huomioimaan kaikkia siihen liittyvistä tavoitteita?

Vanhempia