Milloin palveluohjausta tarvitaan?

Palveluohjausta tarvitaan esimerkiksi jos...


Jos asiakas tarvitsee useita palveluja samaan aikaan

  • Palveluohjaus selkeyttää asiakkaan palvelupolkuja jos palveluviidakossa suunnistaminen on hankalaa ja vaatisi hyviä elämänhallinnan ja toiminnanohjauksen taitoja, joita vaikeassa elämäntilanteessa olevalla asiakkaalla ei välttämättä ole.
  • Jos palveluntuottajien verkosto on laaja, hyötyy asiakas palvelujen merkityksen kirkastamisesta ja palvleujen koordinoimisesta.

Jos palvelut eivät vastaa asiakkaiden tarpeita

  • Palveluohjauksessa kysytään, mitkä palvelut tai tuen yhdistelmät parhaiten hyödyttävät asiakasta
  • Niistä muotoillaan asiakasta parhaiten hyödyttävä kokonaisuus
  • Lähtökohtana ei ole se mitä yhteiskunnalla on tarjota, vaan se mitä asiakas tarvitsee.

Päivitetty v. 2020