Artikkelit ja haastattelut

Miia Juntusen blogiteksti 

Innokylässä 2021 


Sauli Suomisen artikkeli lääkärilehdessä 2019

Sauli Suomisen haastattelu 17.6.2019


"Palveluohjauksen tietotaito luodaan suhteessa asiakkaan kanssa.”, toteaa Sauli Suominen palveluohjauksen perusasetelmaa kuvatakseen. 

Oheinen Sauli Suomisen haastattelu on nauhoitettu 17. kesäkuuta 2019 helsinkiläisen siirtolapuutarhan linnunlaulun säestämässä kesäaamun rauhassa. Se on osa Seinäjoen ammattikorkeakoulun järjestämää korkeatasoista palveluohjauksen kesäkurssia ja käsittelee keskittyneesti sitä, mistä palveluohjauksen perusajatuksessa ja työotteessa on kyse. Suominen pohtii haastattelussa myös palveluohjauksen haasteita muuttuvassa palvelujärjestelmässä ja antaa ajatuksia siitä, mihin suuntaan palveluohjauksen pitäisi tulevaisuudessa kehittyä. ”Palveluohjaus perustuu dialogiselle ajatukselle siitä, että molemmilla osapuolilla on asiantuntijuutta. Kun palvelut ovat luonteeltaan sellaisia, että ne vahvistavat asiakkaan omaa aktiivisuutta, ne ovat hyviä.”, kiteyttää Suominen. Tutustu palveluohjaukseen tai haasta omat ajatuksesi siitä ja tuo ne mukaan palveluohjausta kehittävään keskusteluun. Erityiskiitos Pirjo Takalalle.

Haastattelija: Caius Treuthardt, sosionomiopiskelija, Laurea AMK

Haastattelu kuunneltavissa kokonaisuudessaan täältä.