Palveluohjauksen työtavat

Palveluneuvonnalla tarkoitamme esim. palvelukartoitukseen perustuvaa työtä, jossa asiakassuhteella ei juuri ole merkitystä. Neuvonta voi myös olla palvelujen asiantuntijana toimimista ja asiakkaan kysymyksiin vastaamista. Palveluneuvonnasta hyötyy henkilö, jonka oma elämänhallinta on pääosin kunnossa ja joka tarvitsee apua lähinnä itseään parhaiten palvelevan palvelun löytämisessä.


Palveluohjauksellisella asiakastyöllä tai työotteella tarkoitetaan sellaista tilannetta, jossa joku asiakkaalle palveluita tuottavasta yksiköstä ottaa vastuun palveluiden koordinaatiosta ja yhteensovittamisesta. Asiakkaana on useimmiten henkilö, joka tarvitsee useimpia palveluja, mutta jonka oma elämänhallinta ja toiminnanohjaus ovat heikentyneet.


Varsinaisesta tai intensiivisestä palveluohjauksesta on kysymys silloin, kun ohjaajalla on mahdollisuus tutustua asiakkaaseen ja hänen elämäntilanteeseensa useiden tapaamiskertojen kautta. Suhteen, kohtaamisen ja luottamuksen kautta edetään asiakkaan voimavarojen, tavoitteiden ja toiveiden selvittämiseen ja mahdollisten palveluiden etsimiseen näitä tavoitteita tukemaan. Varsinainen palveluohjaus tapahtuu asiakkaan, tai yhteisestä toimeksiannosta ja ohjaaja toimii riippumattomana järjestelmistä. Asiakkaana on vaikeassa elämäntilanteessa oleva henkilö, joka tarvitsee monien palvelujen yhteistoimintaa itsenäisen elämän vahvistamisessa. Palveluohjaus on asiakkaalle maksutonta.


Päivitetty v. 2023