SPO:n hallitus 2020

Sauli Suominen, puheenjohtaja

Sauli on palveluohjuksen asiantuntija ja pohjoismaalaisen palveluohjausverkoston jäsen. Hän on istunut sekä STM:n että Stakesin (nyk. THL) palveluohjaus-työryhmissä. Sauli on julkaissut tutkimuksia sekä palveluohjauksesta että ADHD-oireyhtymästä. Koulutukseltaan hän on valt.lis. sekä perheterapeutti ja työnohjaaja.

Email: sauli.suominen@palveluohjaus.fi

Puh: 040 595 6363

Sauli Suominen

Sirkka Kosunen, varapuheenjohtaja

Sirkka on vuosien varrella kouluttanut, toiminut mentorina sekä konsultoinut SISOTE-ammattilaisia eri puolella Suomea. Perheiden hyvinvointi on hänelle erityisen tärkeää ja Sirkan vahvuus onkin erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten perheiden palveluohjauksessa. Vuoden 2019 lopulla ilmestyi Sirkan toimittama julkaisu: Perheiden palveluohjaus on POP –Kohtaava ja monimuotoinen palveluohjaus. Sirkka on koulutukseltaan sosionomi YAMK. Lisäksi hänellä on useampia täydennyskoulutuksia liittyen palveluohjaukseen, monikulttuurisuustyöhön, johtamiseen ja markkinointiviestintään.

Email: sirkkat.kosunen@gmail.com
Puh: 040 835 4366

Sirkka Kosunen

Karri Blommila, rahastonhoitaja ja jäsenvastaava

Karri on SPO ry:n jäsen vuodesta 2013 ja hallituksessa yhtäjaksoisesti vuodesta 2015 alkaen. Leipätyökseen Karri harjoittaa sosiaalityöntekijän (VTM) ammattia erikoissairaanhoidossa Uudenmaan alueella. Palveluohjauksen vaikuttavuuden pohtimisen lisäksi kiinnostavinta palveluohjauksessa on Karrin mielestä ruohonjuuritason tasapainoilu asiakkaan ja yhteiskunnan tasolla tehtävän työn välillä, palveluohjaus yhtenäisenä menetelmänä tai professiona asiakkaan senhetkisestä elämäntilanteesta ja ominaisuuksista riippumatta, sekä palveluohjauksen suhde muuhun suunnitelmalliseen auttamiseen, tukemiseen ja ongelmanratkaisuun.

Karri Blommila

Roni Nukarinen, viestintä- ja tietosuojavastaava

Roni on kohtaamisen ammattilainen, joka löysi palveluohjauksen tehdessään opinnäytetyötä "Palveluohjaus sote-uudistuksessa". Roni on ollut mukana SPO:n hallituksessa vuodesta 2017. Päivätöikseen hän työskentelee Keusotessa erityisasiantuntijana monipuolisissa asiakas- ja palveluohjauksen kehittämistehtävissä. Erityisinä kiinnostuksen kohteina hänellä on digitalisaatio, sote-integraatio ja moniammatilliset työyhteisöt.

Email: roni.nukarinen@palveluohjaus.fi

LinkedIn

Roni Nukarinen

Nina Zetterman, sihteeri

Merja Tuominen, hallituksen jäsen

Heikki Laukkanen, hallituksen jäsen

Pasi Parpala, hallituksen jäsen

Petteri Liikanen, hallituksen jäsen

Juhani Haapamäki, hallituksen varajäsen

Ina Ahlroos, hallituksen varajäsen