SPO:n hallitus 2023


Sauli Suominen Puheenjohtaja

Sauli on palveluohjauksen asiantuntija ja pohjoismaalaisen palveluohjausverkoston jäsen. Hän on istunut sekä STM:n että Stakesin (nyk. THL) palveluohjaus-työryhmissä. Sauli on julkaissut tutkimuksia sekä palveluohjauksesta että ADHD-oireyhtymästä. Koulutukseltaan hän on valt.lis. sekä perheterapeutti ja työnohjaaja.

sauli.suominen@palveluohjaus.fi

Puh: 040 595 6363

Miia Juntunen Varapuheenjohtaja Julkaisu- ja tiedotustyö

Miia on kohtaamisen moniosaaja, joka on toteuttanut palveluohjausta ja palveluohjauksellista työotetta ohjaus- ja neuvontatyössä pian 20 vuoden ajan.  Hyvinvointikoordinaattori YAMK-opinnoissa Miia syventyi ja tutki palveluohjausta hyvinvointia ja terveyttä edistävässä ohjaus- ja neuvontatyössä

Miia toimitti Karrin ja Sirkan kanssa artikkelikokoelman "Puheenvuoroja palveluohjauksesta" vuonna 2022. 

LinkedIn

Ota Miiaan yhteyttä yhdistyksen julkaisuihin ja tiedotukseen liittyen, spo@palveluohjaus.fi

Juhani Haapamäki

Juhani Haapamäki on toiminut yhdistyksessä, jos ei ihan alusta saakka, niin joka tapauksessa jo pitkään ja kokenut yhdistyksen tavoitteet ja arvot enenevästi tärkeämpinä vuosi vuodelta. Juhani toimii päihdetyöntekijänä kolmannella sektorilla ja hänen perustyössään ohjaajana liittyvät Liikkuvan tuen ja palveluohjauksen työnkuvapari kiinteästi yhteen.

Tämän työnkuvan äärellä hän työskennellyt reilut kymmenen vuotta. Kolmenkymmenen vuoden ajan Juhanin työpäivää ovat pitkälti täyttäneet mielenterveyden, rikosseuraamusten, päihdeongelmien, asunnottomuuden, perheiden, lasten ja nuorten elämän ongelmien äärellä liikkuvat elämänvaiheet, sekä kriisit joissa usein on varsinkin aikuisilla monia muutoksia terveyden kokonaiskuvaa.

Juhanilla on henkilökohtainen kokemus vuodelta 1989 henkilökohtaiseen elämään liittyvästä kriisistä, jonka aikana syvä kiinnostus ihmisyyden osa-alueisiin syventyi johtaen henkilökohtaisen toipumisprosessin ohella käynnistyneeseen tavoitteeseen ymmärtää syvemmin ihmismielen "mustia pisteitä" ja pyrkiä näkemään miten me ihmisinä saatamme elää hyvinkin tietämättöminä meitä itsessämme ohjaavista mielen alueen vaikuttamista.

Päivi Tiittula

Päivi on gerontologiaan erikoistunut yhteiskuntatieteilijä. Päivin sydämen asiana ovat hyvän ikääntymisen, osallisuuden ja toimijuuden edistäminen sekä järjestölähtöinen työ. Tällä hetkellä Päivi vastaa erityisasiantuntijana Vanhus- ja lähimmäispalvelunliiton VALLI ry:n Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen toiminnasta. Nykyisen kehittämistyön keskiössä ovat avuntarpeessa olevien ikääntyvien oikea-aikainen auttaminen ja toimijoiden verkostoyhteistyö. Päivillä on vankka osaaminen ja kokemus järjestö- ja verkostojohtamisesta sekä sote-palveluiden kehittämisestä ja -muotoilusta.

Sirkka Kosunen

Sirkka on vuosien varrella kouluttanut, toiminut mentorina sekä konsultoinut SISOTE-ammattilaisia eri puolella Suomea. Perheiden hyvinvointi on hänelle erityisen tärkeää ja Sirkan vahvuus onkin erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten perheiden palveluohjauksessa. Vuoden 2019 lopulla ilmestyi Sirkan toimittama julkaisu: Perheiden palveluohjaus on POP –Kohtaava ja monimuotoinen palveluohjaus. Sirkka on koulutukseltaan sosionomi YAMK. Lisäksi hänellä on useampia täydennyskoulutuksia liittyen palveluohjaukseen, monikulttuurisuustyöhön, johtamiseen ja markkinointiviestintään.

sirkkat.kosunen@gmail.com
Puh: 040 835 4366

Merja Etholen-Rönnberg

Merja on runsas vuosi sitten eläköitynyt yhteiskuntapolitiikan lisensiaatti Itä-Helsingistä. Viimeisen työrupeamansa Merja teki Helsingissä vanhusten palveluissa idän palvelualueen johtajana.

Hänellä on ollut työuransa alusta lähtien halu vaikuttaa rakenteisiin ja niinpä hän päätyi esimies- ja johtotehtäviin, joita teki kotipalvelupäällikkönä, päihdehuollon johtajana, sosiaalijohtajana, perusturvajohtajana ja viimeksi Helsingissä palvelualuejohtajana.

Merja kertoo työnsä visiona olleen vaikuttaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevan kuntalaisen hyvinvointiin. Tämän jälkeen toiseksi tärkeimmäksi ihmiseksi Merja kuvaa visiossaan työntekijän, joka kohtaa tukea tarvitsevan kuntalaisen. Tärkein työväline on vuorovaikutus, mihin Merja sai vahvistusta 90-luvulla kouluttautuessaan psykoterapeutiksi. Em. koulutusta Merja pitää yhtenä tärkeimpänä johtamiskoulutuksistaan.


Mari Turja

Mari on toiminut osallisuuden ja lapsen ympäristösuhteen tutkijana kaupunkisuunnittelussa maantieteessä. Sittemmin työnohjaajan/prosessikonsultin työn ja ammattikorkeakoulun opetusuran jälkeen palannut tutkimukseen ja tutkii Tampereen yliopistolla hallintotieteissä organisaatioita, erityisesti kokemusasiantuntijuutta ja kokemustiedon tuloa palvelujärjestelmään. Hän on ollut mukana Asiakkaasta kumppaniksi -hankkeessa Lausteen Perhekuntoutuskeskuksella ja Työterveyslaitoksen Sote-ammattilaiset asiakasosallisuuden osaajiksi ASKO-hankkeessa KSSHP:lla. Mari on myös valmentanut esimiehiä ja hänellä on yritysneuvojan tutkinto.  Nyt innostunut palvelujen yhteiskehittämisestä ja työpajoista. Mari asuu Turussa. 

mari.turja@tuni.fi

Iida Toikka

Iida on koulutukseltaan sosionomi (YAMK) ja mm. ammatillinen opettaja (AmO), ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Iidalla on monipuolista työkokemusta lasten, nuorten ja perheiden palveluista, kuten nuorten palveluohjauksesta moniammatillisessa palvelussa. Sukurasite sote-alalle, työkavereiden kuvaamana ”kävelevä sosiaaliturvaopas”, vapaa-ajan järjestötoimija, utelias ”ikiopiskelija”, kiinnostuksen kohteina mm. identiteetit ja oikein tunnistetuksi tuleminen.  

"Palveluohjauksessa vaikuttavaa on ihmisen elämäntilanteen ja tarpeiden sekä yhteiskunnan mahdollisuuksien väliset yhteydet ja niistä tarkoituksenmukaisten vastaavuuksien löytäminen. Tai toteaminen, ettei niitä ole, ja yhdessä sen sietäminen." Iida pohtii. 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke-kehittämisen jälkeen Iida työskentelee Kanta-Hämeen hyvinvointialueella perhekeskuspalveluissa, palveluohjauksen ilosanomaa ylläpitäen.

Olen Tiina Finnberg ja työskentelen FinFami Uusimaassa. Työni on Omais-perhetyöntekijä ja perheiden palveluohjaus. 

Olen aikaisemmin työskennellyt vuosia palveluohjaajana mielenterveysyhdistyksessä. Siellä kohtasin asiakkaita heidän omassa arjessaan. 

Koen palveluohjaustyön merkitykselliseksi, palveluohjauksen ollessa matalan kynnyksen toimintaa ja helposti lähestyttävää. Palveluohjaus on aina asiakaslähtöistä, jossa asiakas määrittää suunnan, oman tavoitteensa.


Päivitetty v. 2023