Julkaisut

Puheenvuoroja palveluohjauksesta

Artikkelikokoelma


Saatavilla Profamin verkkokaupasta

Lue ja lataa E-kirjana


Lisätietoja 

spo@palveluohjaus.fi 

miia.juntunen@palveluohjaus.fi 

sirkkat.kosunen@palveluohjaus.fiPuheenvuoroja palveluohjauksesta (2022)

Karri Blommila, Miia Juntunen ja Sirkka Kosunen (toim.) 

Suomen palveluohjausyhdistys, SPO ry

ISBN: 978-952-94-7037-2Ajankohtaisessa artikkelikokoelmassa pohditaan, miten palveluohjauksen keinot tukevat asiakkaan osallisuutta ja osaltaan palvelujärjestelmän kustannustehokkuutta.


Palveluohjaus on sote-, ohjaus- ja kasvatusalalla käytetty työmenetelmä, jonka tehokkuus perustuu asiakkaan oman osallisuuden tukemiseen ja palveluiden yhteensovittamiseen. Palveluohjauksen käyttäminen toimintamallina selkeyttää palvelujen käyttöä sekä asiakkaan että työntekijän näkökulmasta.

Artikkelikokoelma koostuu neljästä teemasta sisältäen 28 artikkelia. Esille tuodaan työtapojen hyviksi havaittuja käytäntöjä, tarinallista asiakasnäkökulmaa, tieteellisiä näkökulmia, uusia tutkimusasetelmia ja tulevaisuuden suuntia. Teos nostaa esiin niiden asiakasryhmien äänen, jotka yleensä pääsevät ääneen kaikista harvimmin. Punaisena lankana teoksen läpi kulkee kohtaaminen, asiakkaan aktiivinen osallisuus sekä palveluohjaajan rooli rinnallakulkijana.

Teos sopii kehittämistyöhön, päätöksenteon ja opiskelun tueksi ja kaikille palveluohjauksesta kiinnostuneille sekä hyvinvointialueiden toimijoille.

MONIALAISESTI TOIMIVA PALVELUOHJAUS 

Osa 1, Käsite ja hyviä käytäntöjä 

(2024)


Monialaisesti toimiva palveluohjaus on asiakkaan osallisuutta tukeva ja hänen palvelutarpeensa mukaisten työntekijöiden yhteistyötä kuvaava työtapa.


Osassa 1 kuvaillaan monialaisesti toimivan palveluohjauksen käsitettä, toteutusta ja hyväksi havaittuja käytäntöjä. Kustannusvaikuttavuutta ja johtamista käsitellään osassa 2. 


Julkaisija: Suomen palveluohjausyhdistys ry. 2024. 

Kirjoittajat: Miia Juntunen, Sirkka Kosunen, Roni Nukarinen, Sauli Suominen, Iida Toikka & Mari Turja 

Kannen kuva: Miia Juntunen 

Yhteydenotot miia.juntunen@palveluohjaus.fi 

CC BY-NC. Mainitse tiedot viitatessasi tähän dokumenttiin. Ei kaupalliseen käyttöön.Kustannus Oy Duodecim tuottaa Terveysportin Hoitotyön tietokantaan materiaalia (artikkelit 2023)


Seuraavissa artikkeleissa kerrotaan palveluohjauksesta eri asiakasryhmien näkökulmasta. 
 

Mihin palveluohjausta tarvitaan  

https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/shk/article/uux270522 


Palveluohjaus hoitotyössä  

https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/shk/article/shk00002?toc=1121629 


Palveluohjaus potilaan palveluiden yhteensovittamisen tukena 

https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/shk/article/shk00011?toc=1121629 


Kieli- ja kulttuurisensitiivinen palveluohjaus 

https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/shk/article/shk25133?toc=1121629 


Perheiden palveluohjaus 

 https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/shk/article/shk25134?toc=1121629 


Mitä on palveluohjaus? (2021)

Vuonna 2021 julkaistussa "Mitä on palveluohjaus?" dokumentissa Sauli Suominen ja Miia Juntunen pohtivat palveluohjauksen olemusta.

Julkaisu liittyy osaltaan innokyla.fi- alustalla tehtävään palveluohjauksen toimintamallin kuvaukseen ja kehittämiseen. 

Muita materiaaleja

On aika puhua aikuissosiaalityöstä -podcast (THL, Minna Kivipelto, vieraana Miia Juntunen SPO ry)


Artikkeleita, haastatteluja ja paljon muuta mielenkiintoista materiaalia löydät sivulta:

https://www.palveluohjaus.fi/mita-palveluohjaus-on/materiaaleja/ 


Päivitetty 4/2024