Julkaisut

Puheenvuoroja palveluohjauksesta

Artikkelikokoelma


Saatavilla Profamin verkkokaupasta

Lisätietoja 

spo@palveluohjaus.fi 

miia_juntunen[a]yahoo.com 

sirkkat.kosunen[a]gmail.comPuheenvuoroja palveluohjauksesta (2022)

Karri Blommila, Miia Juntunen ja Sirkka Kosunen (toim.) 

Suomen palveluohjausyhdistys, SPO ry

ISBN: 978-952-94-7037-2Ajankohtaisessa artikkelikokoelmassa pohditaan, miten palveluohjauksen keinot tukevat asiakkaan osallisuutta ja osaltaan palvelujärjestelmän kustannustehokkuutta.


Palveluohjaus on sote-, ohjaus- ja kasvatusalalla käytetty työmenetelmä, jonka tehokkuus perustuu asiakkaan oman osallisuuden tukemiseen ja palveluiden yhteensovittamiseen. Palveluohjauksen käyttäminen toimintamallina selkeyttää palvelujen käyttöä sekä asiakkaan että työntekijän näkökulmasta.

Artikkelikokoelma koostuu neljästä teemasta sisältäen 28 artikkelia. Esille tuodaan työtapojen hyviksi havaittuja käytäntöjä, tarinallista asiakasnäkökulmaa, tieteellisiä näkökulmia, uusia tutkimusasetelmia ja tulevaisuuden suuntia. Teos nostaa esiin niiden asiakasryhmien äänen, jotka yleensä pääsevät ääneen kaikista harvimmin. Punaisena lankana teoksen läpi kulkee kohtaaminen, asiakkaan aktiivinen osallisuus sekä palveluohjaajan rooli rinnallakulkijana.

Teos sopii kehittämistyöhön, päätöksenteon ja opiskelun tueksi ja kaikille palveluohjauksesta kiinnostuneille sekä hyvinvointialueiden toimijoille.


Artikkelikokoelma teemoittain:


Palveluohjauksellisia työtapoja

 • Palveluohjaus Ruotsissa ja Suomessa – näkökulmia asiakaslähtöisyyteen
 • Hyvän kohtaamisen merkitys palveluohjauksessa
 • Palveluohjaus mielenterveys- ja päihdetyössä
 • Palveluohjaus osana nuoren kuntoutuspolkua NUOTTI-valmennuksen näkökulmasta
 • Rikoksilla ja päihteillä oireilevien nuorten kohtaaminen ja oikea-aikainen palveluohjaus
 • Ikäihmisten palveluohjaus sosiaalisen toimintakyvyn tukemisessa
 • Etsivä työ löytää avuntarvitsijan
 • Haavoittuneimpien tukeminen nivelvaiheissa – pohdintaa oleellisen informaation olemuksesta ja hyödynnettävyydestä palveluohjausprosessissa


Asiakas keskiössä

 • Palveluohjaus ammattilaisen kasvutarinassa
 • Palveluohjaus – toimintalähtöisen, dialogisen ja kohtaavan vuorovaikutuksen kautta tarkasteltuna
 • Asiakkaiden ja ammattilaisten kokemusmaailmat kohtaavat palveluohjauksessa
 • ”Ihan kuin puhuisit meidän elämästä” – hyvä mielenterveysohjaus pakolaistaustaisten tukena
 • Monikulttuurinen palveluohjaus
 • Palveluviidakkoon nepsylle aputallaaja
 • Yhdessä etsien ratkaisuja perheiden palveluohjauksessa


Näkökulmia palveluohjaukseen

 • Kohti uutta ammattia – Personligt ombud, PO
 • Henkilökohtainen palveluohjaus (PO) – Ongelmien määrittelystä ja asiakkaan oikeuksista
 • Toteutuuko asiakkaan oikeusturva palveluohjauksessa? Sosiaalityöntekijän näkökulma palvelutarpeiden arviointiin ja suunnitelmalliseen työskentelyyn
 • Valta palveluohjauksessa – uhka vai mahdollisuus
 • Ikäihmisten palveluohjauksen paikat ja tila
 • Sosiaalisesti kestävä palveluohjaus


Tulevaisuuden suuntia palveluohjaukseen

 • Matka palveluohjauksen ideologiasta asiakaspalveluyksiköksi julkisissa sotepalveluissa
 • Palveluohjauksellinen työote – yhdessä toimimista
 • Kaiken keskellä kokemus – perheiden palveluohjauksen yhteiskehittämisessä kokemustietoa järjestelmään
 • Ammattikorkeakoulutus asiakas- ja palveluohjausosaamisen vahvistajana
 • Sote-alalla tarvitaan palveluohjauksen osaajia
 • Digiosallisuuden puuttuva palveluohjaus
 • Hyvinvointialueiden ja järjestöjen yhteistyön näkymiä palveluohjauksessa

.......................................................................................................................................................................................................................


Vuonna 2021 julkaistussa "Mitä on palveluohjaus?" dokumentissa Sauli Suominen ja Miia Juntunen pohtivat palveluohjauksen olemusta.

Julkaisu liittyy osaltaan innokyla.fi- alustalla tehtävään palveluohjauksen toimintamallin kuvaukseen ja kehittämiseen. 

Päivitetty v. 2023