Tutkimuksia ja opinnäytetöitä

Palveluohjausta käsitteleviä tutkimuksia ja opinnäytetöitä:

 

"Laki järki ja sydän sanoi niin" : Palveluohjaajien työnkuva ja eettiset ongelmat - David Palm, sosionomi YAMK, Laurea-ammattikorkeakoulu 2018

"Palveluohjaukselle on tunnistettu uusia osaamistarpeita sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa, jotta asiakkaiden yhdenvertaisuus palveluissa toteutuisi. Tämä edellyttää palveluohjauksen teoriaperustan uudelleen tarkastelua. Korkeatasoisella eettisellä osaamisella varmistetaan asiakkaiden oikeudenmukainen kohtelu ja huolenpidon tarpeisiin vastaaminen. "

 

Palveluohjaus sote-uudistuksessa - Roni Nukarinen, sosionomi AMK, Laurea-ammattikorkeakoulu 2017

"Selvitin kyselyn avulla, miten palveluohjausta tehdään tällä hetkellä ja mitä haasteita eri sektoreilla on toimia palveluohjauksen perusideologian mukaisesti. Näiden alatutkimuskysymysten pohjalta esitän näkökulmia siihen, kuinka palveluohjaus kannattaisi organisoida sote-uudistuksessa ja kuinka palveluohjaus voisi tukea sote-uudistuksen tavoitteita."

 

Uuden sukupolven palveluohjaus - Jyväskylän palveluja kehittämässä - Jonna Hyppönen, Sosionomi YAMK, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2012

"Väestön ikääntyminen ja globaali taloudellinen tilanne pakottavat yhteiskuntaa rakenteellisiin muutoksiin ja uusiin palveluinnovaatioihin. Kehittyvä teknologia luo puolestaan mahdollisuudet sähköisten ja etäpalvelujen käytölle, joiden lisäksi kasvokkain tapahtuva palveluohjaus tulee olemaan edelleen kysytty ja tarpeellinen palvelu. Aikamme palveluohjauksen kehittämishaasteiksi nousevat: kansalaisaktiivisuus, ennaltaehkäisy, yhteistyö, tiedottaminen, tietotekniikan hyödyntäminen ja yksilölähtöisyys. Opinnäytetyössä esitellään uuden sukupolven palveluohjausmalli, jonka mukaan palveluohjausta muotoillaan entistä enemmän asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Mallia voidaan soveltaa eri kuntien tarpeisiin kehitettäessä uuden sukupolven palveluohjausta."