Suomen palveluohjausyhdistyksen tietosuojakäytänteet 21.5.2018 alkaen

Suomen palveluohjausyhdistys SPO ry säilyttää jäsenten henkilötietoja pitkäaikaisesti ainoastaan Avoine Oy:n ylläpitämällä palvelimella ja käyttää jäsenrekisterin ylläpitoon ainoastaan Avoine Oy:n tuottamaa Yhdistysavain-nimistä palvelua. Palvelun käyttöoikeudet on rajattu kolmelle hallituksen jäsenelle. Yhdistys ei luovuta jäsenten henkilötietoja yhdistyksen ulkopuolelle ja on jäseniinsä yhteydessä ainoastaan yhdistyksen toimintaan ja jäsenyyteen liittyvissä asioissa. Jäsenen tiedot poistetaan rekisteristä jäsenen pyynnöstä tai jos jäsen toimii vasten yhdistyksen sääntöjä

Henkilötietojen käsittelystä ja käytänteistä kerrotaan tarkemmin yhdistyksen jäsenrekisterin tietosuojaselosteessa. Tietosuojaseloste löytyy yhdistyksen internet-sivuilta jäsenhakemuslomakkeen alta: https://www.palveluohjaus.fi/liity-jaseneksi.

Suomen palveluohjausyhdistys SPO ry pyytää vähintään kerran vuodessa yhdistyksen jäseniä tarkastamaan ja päivittämään omat tietonsa jäsenrekisteristä.

Henkilötietoturvaloukkauksista ilmoitetaan valvontaviranomaiselle 72 h loukkauksen ilmitulosta, paitsi jos loukkauksesta ei todennäköisesti aiheudu oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa riskiä. Loukkauksesta ilmoitetaan jäsenelle ilman aiheetonta viivytystä, jos tietosuojaloukkauksesta on aiheutunut korkea riski tai jos valvontaviranomainen sitä vaatii.

Tietosuoja-asioista vastaa yhdistyksen hallitus. Tietosuojaan ja jäsenrekisteriin liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä spo@palveluohjaus.fi.