Innovaatio- ja strategiaverkosto vierailulla Sosiaalisten innovaatioiden päivässä

17.11.2023

Innokylän Innovaatio- ja startegiaverkosto on kansallinen foorumi yhteiskehittävälle vuoropuhelulle. Toiminta on avointa kaikille sosiaali- ja terveysalan kehittämistyötä tekeville toimijoille julkisella sektorilla, järjestöissä ja yrityksissä. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä Innokylän ja kaikkien verkoston toimintaan osallistuvien toimijoiden kanssa. Verkoston toimintaan voit tutustua täällä

Suomen palveluohjausyhdistyksen varapj Miia Juntunen on saanut kunnian osallistua Innovaatio- ja startegiaverkoston toimintaan.


Innokylän Innovaatio- ja strategiaverkosto vierailulla Sosiaalisten innovaatioiden päivässä


Hybridinä toteutettu Sosiaalisten innovaatioiden päivä oli Innovaatio- ja strategiaverkoston vierailukohde marraskuun verkostotapaamisen sijaan. Linjoilta löytyi useita kymmeniä verkoston jäseniä. Tämä blogi on koostettu tapahtuman aikana verkoston laajennetun ryhmän "kynäniekkojen" yhteiskirjoittamien muistiinpanojen pohjalta.


"Opimme, etteivät sosiaaliset innovaatiot ole uusi asia. Erilaisia kehittämistoiminnan tuulahduksia, oppeja ja ajatuksia liikkuu ajassa ja niitä on tuettu vuosien varrella erilaisin hankerahoituksin. Nyt ilmassa on kivaa kutinaa siitä, että on syntymässä uudenlaista vuorovaikutusta eri toimialojen ja kehittämistoimintaa mahdollistavien tahojen välille. "


Lue koko teksti:

https://innokyla.fi/fi/ajankohtaista/innovaatio-ja-strategiaverkosto-vierailulla-sosiaalisten-innovaatioiden-paivassaLisätietoa Innokylän Innovaatio- ja strategiaverkostosta

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/innovaatio-ja-strategiaverkosto