Moniammatillinen oppiminen ohjaustyössä - maksuton webinaari

5.9.2023

Moniammatillinen oppiminen ohjaustyössä

 

Tervetuloa maksuttomaan webinaariin 12.9. klo 9:00–10.30. 

Webinaarin alustaa väitöskirjatutkija Reetta Mustonen Turun yliopistosta tarkastellen moniammatillista oppimista, joka on keskeinen tekijä moniammatillisessa yhteistyöosaamisessa myös ohjaustyössä.

Reetta on sairaanhoitaja, terveystieteiden maisteri ja toimii väitöskirjatutkijana Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella. Reetan väitöskirjatutkimuksen aiheena on sote-ammattilaisten moniammatillinen yhteistyö verkkopohjaisessa täydennyskoulutuksessa.Liity kokoukseen alla olevasta linkistä:


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzA3MDNiZWYtY2E4YS00OGM1LThiMDAtYWIzZWNlMWE0Mjhl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223240986c-ee9d-464f-8421-da2c9d4580a6%22%2c%22Oid%22%3a%229330d618-3592-48b1-94a5-91d793ae9541%22%7d