"Puheenvuoroja palveluohjauksesta"- artikkelikokoelma julkaistaan 8.12.2022

1.12.2022

“Asiakkaan on mahdollista kadota SOTE-palveluviidakkoon, palveluohjaaja tuo avun kartanlukijana.”


PUHEENVUOROJA PALVELUOHJAUKSESTA–artikkelikokoelma 

julkaistaan 8.12.2022 

Tilaisuutta voi seurata verkossa 

tapahtumakalenterista löytyvän Teams-linkin kautta.


Uudessa ja ajankohtaisessa artikkelikokoelmassa pohditaan, miten palveluohjauksen keinot tukevat asiakkaan osallisuutta ja osaltaan palvelujärjestelmän kustannustehokkuutta.

Palveluohjaus on sote-, ohjaus- ja kasvatusalalla käytetty työmenetelmä, jonka tehokkuus perustuu asiakkaan oman osallisuuden tukemiseen ja palveluiden yhteensovittamiseen. Aloittavilla hyvinvointialueilla ja muissa tulevissa uudistuksissa palveluohjauksen käyttäminen toimintamallina selkeyttää palvelujen käyttöä sekä asiakkaalle että palveluntuottajille.

27 artikkelin käsittävä teos tuo esille työtapojen hyviksi havaittuja käytäntöjä, tarinallista asiakasnäkökulmaa, tieteellisiä artikkeleita, uusia tutkimusasetelmia ja tulevaisuuden suuntia. Teos nostaa esiin niiden asiakasryhmien äänen, jotka yleensä pääsevät ääneen kaikista harvimmin. 

Punaisena lankana teoksen läpi kulkee asiakkaan kohtaaminen ja aktiivinen osallisuus sekä palveluohjaajan rooli rinnallakulkijana ja kartanlukijana.


Teos sopii kehittämistyöhön, päätöksenteon ja opiskelun tueksi ja kaikille palveluohjauksesta kiinnostuneille sekä uusien hyvinvointialueiden toimijoille.


Toimituskuntaan kuuluvat Karri Blommila, Miia Juntunen ja Sirkka Kosunen Suomen palveluohjausyhdistys SPO ry:stä