Yleisötilaisuus 25.1. 2022 klo 13:30 – 15:30: Autismikirjo ja palveluohjaus - tuen tarpeen ja toimintakyvyn kokonaisvaltainen arviointi

  • ti 25.1.2022 klo 13:3015:30
  • Teams-etäyhteys. Linkki alla!

KLIKKAA ITSESI YLEISÖILTAPÄIVÄÄN TEAMS-ETÄYHTEYDELLÄ TÄSTÄ

Yleisötilaisuus pidetään etänä 25.1. klo 13:30 – 15:30. Luennoitsijana toimii Helena Öhman Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistyksestä, jossa hän toimii yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana. Helena on koulutukseltaan sosionomi AMK ja sen lisäksi hän on suorittanut kehitysvamma-alan ammattitutkinnon. Helena on työskennellyt autismin parissa muun muassa kouluissa, varhaiskasvatuksessa, asumisyksiköissä, osallisuutta edistävässä toiminnassa ja järjestökentällä. Moderaattorina toimii Sirkka Kosunen Suomen Palveluohjausyhdistyksestä.

Helena on kartoittanut opinnäytetyönsä yhteydessä autismikirjon aikuisten ja sosiaalihuollon ammattihenkilöiden kokemuksia sosiaalipalveluista. Hän on rakentanut kerätyn tiedon pohjalta oppaat autismikirjon aikuisen palvelutarpeen ja toimintakyvyn arvioinnin tueksi. Puheenvuoron aikana Helena käy läpi kartoituksessa esiin nousseita havaintoja ja erityisesti niitä keinoja, joilla sosiaalipalveluista saadaan saavutettavampia myös autismikirjon henkilöille.

Tervetuloa tilaisuuteen kuulemaan ja keskustelemaan tärkeän asian äärelle.