Palveluohjaajan rooli

"Kun asiakas ottaa yhden askeleen eteenpäin, palveluohjaaja ottaa kaksi askelta taaksepäin." - Merja Tuominen, palveluohjaaja

Palveluohjaajan työ edellyttää sosiaali- tai terveydenhoitoalan peruskoulutusta sekä kokemusta siitä asiakasryhmästä, jonka palveluohjaajana toimitaan. Palveluohjaaja tarkastelee maailmaa asiakkaan silmin kokonaisvaltaisesti eikä työntekijänä, joka on koulutuksensa tai työtehtävänsä puolesta vastuussa tietyistä palveluista tai asiakkaan yksittäisistä tarpeista. Tavoitteena on määrittää asiakkaan henkilökohtaiset tavoitteet ja varmistaa niiden toteutuminen tarvittavia palveluita aktivoimalla ja varmistamalla. Tämä edellyttää työntekijältä epävarmuuden sietoa, luovaa ongelmanratkaisukykyä, itsenäistä työotetta ja neuvottelutaitoa. Palveluohjaajalla tulee olla aikaa ja mahdollisuus tutustua asiakkaaseen ja hänen arkeensa.  Palveluohjaaja on tarpeeton, kun asiakas on tietoinen omista kyvyistään ja kykenee toiminaan itsenäisesti.

Palveluohjaus alkaa asiakkaan ja palveluohjaajan tutustumisella, josta asiakkaan ehdoilla edetään yhteistyösuhteeseen.  Palveluohjaaja on asiakkaan tasa-arvoinen rinnallakulkija. Palveluohjaaja ei järjestä asioita asiakkaansa puolesta vaan eteneminen tapahtuu yhdessä asiakkaan yksilöllisten tavoitteiden ja toivomusten mukaisesti.

Palveluohjaajan toimeksiantaja on asiakas, ei palvelujärjestelmä tai viranomainen. Päämääränä on asiakkaan itsenäisen elämän vahvistaminen, johon pyritään mm. toimivaa arkea vahvistamalla. Palveluohjaussuhde ei kestä koko elämää vaan se loppuu, kun asiakas selviää itsenäisesti. 

Päivitetty v. 2020