Valta hallintana palveluohjauksen kontekstissa

17.10.2022

Yleisötilaisuus on peruttu, uusi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin!


Valta hallintana palveluohjauksen kontekstissa

Tilaisuuden luennoitsijana toimii Samuli Aikio, jonka luento käsittelee valtaa hallintana palveluohjauksen kontekstissa. Valta hallintana on yksi vaihtoehto ihmisten toiminnan ja kohtaamisten tarkastelemiselle vallan näkökulmasta. Hän havainnollistaa valtanäkökulmaa palveluohjaukseen liittyvillä esimerkeillä. Sosiaalityön väitöskirjassaan Aikio tutki vallan käyttöä sosiaalityöntekijän ja asiakkaan kohtaamisen valossa.

Samuli Aikio työskentelee tällä hetkellä sosiaalityöntekijänä OUS:n psykiatrisessa päivystyksessä. Hän on työskennellyt aikaisemmin lastensuojelussa, perheneuvonnassa, perheasioiden sovittelussa ja vammaispalveluissa. Hän asuu Muhoksella ja harrastaa kirjallisuutta, luonnossa liikkumista, matkailua ja kulttuuria.

Moderaattorina tilaisuudessa toimii Sirkka Kosunen Suomen palveluohjausyhdistyksestä.