Tulevia yleisötilaisuuksia

17.3.2021

Spo ry järjestää yleisöiltoja verkossa myös vuonna 2021. Tässä esittelyt kevään tilaisuuksista. Onko sinulla ideoita tai toiveita yleisöiltojen aiheiksi jatkossa? Nämä tilaisuudet ovat ilmaisia ja kaikille avoimia!


Sosionomi (Ylempi AMK) David Palm esittelee keskiviikkona 31.3.2021 klo 14:00 – 15:30 Laurea AMK:lle kirjoittamaansa opinnäytetyötä yleisötilaisuudessa: ”Laki, järki ja sydän sanoi niin” Palveluohjaajien työnkuva ja eettiset ongelmat. Ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyössä tutkittiin palveluohjaajien asiakastyössään kohtaamia eettisiä ristiriitoja ja niiden ratkaisutapoja sekä arjen ongelmia työssä selviytymisessä. Usein palveluohjaajat joutuvat yksin kohtaamaan ja tekemään tärkeitä asiakasta koskevia päätöksiä eivätkä ole varmoja mihin ratkaisuissaan nojaisivat. Tule mukaan seuraamaan tilaisuutta ja keskustelemaan Palmin kanssa! Tilaisuus on ilmainen.
Julkaisuun: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/153780/David%20Palm%20PDF.pdf?sequence=1&isAllowed=y 


Zoom linkki: https://zoom.us/j/93435832175?pwd=Wi9CR3RqRDdzaWkzWlNLTDhFcEFyQT09  


..........................

Tiistaina 13.4.2021 klo 14:00-15:30 järjestämme yleisötilaisuuden, jonka teemana on ”Ikääntyvät - Palveluohjaus ja monitoimijuus”. Keskustelun alustajana toimii erityisasiantuntija Päivi Tiittula VALLI ry:n etsivän vanhustyön verkostokeskuksesta.  Tilaisuudessa pohditaan palveluohjaajan roolia yhtäältä suhteessa ikääntyneeseen ja toisaalta suhteessa viranomaisiin ja palvelujärjestelmään. Kaikki palveluohjauksesta kiinnostuneet ja ikääntyvien parissa työskentelevät ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan! Tilaisuus on ilmainen.


Zoom-linkki tapahtumaan: https://zoom.us/j/92521776754?pwd=bmdnc1djeVVZVWRhazlGWmU4NkNIQT09