Haluatko näkökulmasi palveluohjausta käsittelevään artikkelikokoelmaan?

20.9.2021

Palveluohjaus, palveluohjauksellinen työote – ohjaa usein työtämme arjessa. Muutamat suomalaiset teokset kirjoittavat palveluohjauksen hyödyistä ja määrittelevät sen käsitettä. Uudessa ”Palveluohjauksen artikkelikokoelmassa” (työnimi, joka tarkentuu prosessin aikana) on tarkoituksena pohtia palveluohjauksen kehittymistä, tätä hetkeä ja hahmotella palveluohjauksen tulevaisuuden trendejä.

 
Suomen Palveluohjausyhdistys SPO ry:n hallituksen kolme jäsentä on aloittanut kirjan toimitusprojektin, jonka tuotoksena julkaistaan vuonna 2022 ”Palveluohjauksen artikkelikokoelma”. Tarkoituksena on kuvata palveluohjausta useista näkökulmista: työmuotona, eri kohderyhmien käytössä, alueellisesti ja kansallisesti, nyt ja tulevaisuudessa. Jaetaan hyviä käytäntöjä, koska tuotos suunnataan palveluohjausta tekeville ammattilaisille, opiskelijoille ja opettajille, johdolle sekä tulevaisuuden kehittäjille. 


Haemme nyt henkilöitä ja organisaatioita, jotka haluaisivat lähteä kanssamme kirjoittamaan auki tätä tärkeää aihetta. Kirja toteutetaan noin 20 artikkelin kokoelmana, ja artikkelit teemoitellaan. Teemoja voivat olla mm. nuoret ja palveluohjaus, ikääntyvät, sote-ala ja työllisyys, palveluohjauksellinen työote, palveluohjauksen tulevaisuuden trendit – tai ehkä juuri sinulla on idea teemasta, joka tulee ottaa mukaan! Mukaan mahtuu tarinoita, toiminnan ja työn toteutuksen kuvauksia, pohdintoja, käsityksiä ja ajatuksia liittyen palveluohjaukseen. 


Artikkelin mitta on noin 4-10 sivua (+lähdeluettelo). Otathan yhteyttä allekirjoittaneeseen 31.10.2021 mennessä, ja varmista mukanaolosi artikkeleiden kirjoittajana! Kaikki kysymykset ovat myös tervetulleita. 

SPO ry:n ja toimituksen puolesta, Miia Juntunen 

miia_juntunen (ät) yahoo.com