Puheenjohtajan joulutervehdys

20.12.2018

 

HYVÄÄ JOULUA PALVELUOHJAAJAT!

Sisäisen joulurauhan saaminen voi olla monelle palveluohjaajalle hankalaa. Onhan joulu kaikista juhlapyhistä se, joka sisältää kaikkein eniten toiveita ja odotuksia, jotka eivät kaikkien asiakkaiden kohdalla toteudu. Ohjaajan mielessä saattavat olla ne asiakkaat, jotka viettävät joulunsa yksin vailla toisten huomiota tai huolenpitoa. Palveluohjauksessa asiakasta ei yksinkertaisesti voi unohtaa, perustuuhan työ nimenomaan kohtaamisen ja luottamuksen syntymiseen eikä tällaisessa suhteessa toisen unohtaminen ole helppoa, ei vaikka tällainen huolehtiminen ei auta asiakasta lainkaan.

Palveluohjauksen työn parhaimpiin puoliin kuuluu se, että on mahdollista seurata asiakkaan elämää ja seikkailua hoitojärjestelmän läpi. Parhaimmassa tapauksessa saadaan ajan kanssa aikaan sellainen tilanne, jossa hyvinvointipalvelut paremmin kohtaavat asiakkaan arjen ja toiveet.Jos asiakkaan ja palveluohjaajan suhdetta leimaa toivon ilmapiiri johtaa se myös asiakkaan paremmin toimivaan arkeen, elämänhallinnan ja elämän merkityksellisyyden vahvistumiseen. Nämä seikat taas vahvistavat toivoa ja syntyy ylöspäin suuntautuva itseään vahvistava spiraali. Näissä tilanteissa on varoituksen sana paikallaan. ”Kun asiakas ottaa askeleen eteenpäin, palveluohjaaja ottaa kaksi askelta taaksepäin”, on Merja Tuominen opettanut. Ellemme tätä muista saattaa siinä käydä niin, että me palveluohjaajat otammekin kaksi askelta eteenpäin. Ikään kuin huomaamatta asiakas tekee silloin kaiken työn ohjaajaa, ei itseään varten.

Asiakkaan tunteet, niin epäonnistumiset kuin onnistuneetkin kuuluvat asiakkaalle, eivät palveluohjaajalle. Tämä on tärkeää myös viranomaistapaamisissa. Jos palveluohjaaja kantaa kaikesta vastuun, hän voi pian huomata myös tuntevansa asiakkaan puolesta. Näin ei koskaan saisi olla, asiakas on silloin sivuutettu myös omassa elämässään.
Heikkilä on osuvasti todennut, että asiakkaasta pitää olla kiinnostunut, välittäminen ei saisi olla pääasia. Kiinnostus perustuu tasavertaiseen suhteeseen, kun välittäminen puolestaan perustuu valta-asemaan, yksi välittää toisesta. Jollakin on oikeus välittää toisesta.

Joten teillä hyvät palveluohjaajat teidän ei kannata joulun aikana kantaa huolta. Asiakkaat on palveluohjauksessa nähtävä vastuullisina, omasta elämästään huolta pitämään kykeneväisenä. Jos työ on tehty hyvin, on joululoma ansaittu!

Eli:Hyvää Joulua Kaikille!

Sauli Suominen
SPO, puheenjohtaja