Julkaisut

Julkaisut liittyvät osaltaan innokyla.fi- alustalla tehtävään palveluohjauksen toimintamallin kuvaukseen ja kehittämiseen. 


Vuonna 2021 julkaistussa "Mitä on palveluohjaus?" dokumentissa Sauli Suominen ja Miia Juntunen pohtivat palveluohjauksen olemusta.Sauli Suomisen 24.3.2021 julkaisema "Biolääketiede ja hyvinvointiongelmat" pohtii palveluohjausta ja biolääketiedettä. 

Päivitetty v. 2021